พัฒนา SME ไทยสู่ตลาดต่างประเทศ

กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการไทย เข้าสู่ตลาดต่างประเทศกับ CP Seeding ผ่านกลไกที่เข้าใจง่าย 3 ข้อ

1. เรียนรู้ตลาด

การเข้าใจตลาดที่จะไป จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ตลาด ลดข้อผิดพลาด และการได้เห็นเอง เป็นสิ่งที่สำคัญ เราจึงสร้างกลไกการเรียนรู้ตลาดเพื่อผู้ประกอบการ

2. ทดลองตลาด

การทดลองตลาด เป็นส่วนสำคัญมาก เพราะการส่งออกสินค้า มีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง การทดสอบตลาดว่าสินค้าเรา มีความตอบรับเชิงบวกหรือไม่ ต้องแก้ไขอย่างไร ทาง CP  Seeding เรามีการสร้างกระบวนการทดสอบตลาดให้ทำง่าย และเข้าใจง่าย

3. เข้าสู่ตลาด

ผู้ประกอบการที่ผ่านการเตรียมการกับเราแล้ว ทาง CP  Seeding เตรียมกระบวนการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ให้กับสมาชิกที่จะเข้าสู่ตลาด ได้เชื่อมโยงตลาดกับผู้ซื้อทั่วโลก โดยมี เครือฯ CP  สนับสนุนทำให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น และยั่งยืน

นำเสนอสินค้าผ่าน CP Seeding

ตลาดจีน
เรียนรู้ตลาด

CHINA Business Trip

พาคุณสำรวจและเข้าใจตลาดจีนผ่านหลักการเรียนรู้ตลาด โดยจะได้เรียนรู้ผ่านผู้มีประสบการณ์ในตลาด และไปพบกับสถานที่จริง ตลาดจริง รวมทั้งโอกาสในการเข้าสู่ตลาด ในมิติต่างๆ ที่เป็นโอกาสที่คุณต้องไปสัมผัสด้วยตัวเอง
สนใจร่วมทริป
ตลาดมาเลเซีย
เรียนรู้ตลาด + เข้าสู่ตลาด

Malaysia Business Trip

ทริปพิเศษสุด ที่จะพาผู้ประกอบการเรียนรู้ตลาดมาเลเซีย เรียนรู้ผ่านผู้มีประสบการณ์ และผู้ซื้อในตลาดตัวจริง เรียนรู้ ดูงาน และข้อมูลตลาดเชิงลึกของตลาดมาเลเซีย
สนใจร่วมทริป
ตลาดกัมพูชา
เรียนรู้ตลาด

Cambodia Business Trip

เรียนรู้ตลาด ความต้องการของผู้บริโภค ทริปนี้มีความพิเศษตรงได้เรียนรู้กับ ทีมจัดซื้อที่ตลาดกัมพูชา ทำให้เราจะได้รู้ว่าสินค้าเรา เหมาะกับตลาดนี้ไหม ต้องแก้ไขอะไรไหม ไปเห็นด้วยตาตัวเอง ดีที่สุด
สนใจร่วมทริป
ตลาดเวียดนาม
Aug 08, 2022

Vietnam Business Trip

เรียนรู้ตลาดเวียดนาม และท่องเที่ยวเพื่อเห็นวิถีชีวิต และเข้าใจพฤติกรรมตลาด ในตลาดที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการ เราจะพาไปรู้จักตลาด และผู้ซื้อ เพื่อวิเคราะห์ตลาดและนำมาปรับใช้กับธุรกิจที่กำลังเตรียมจะเข้าตลาดเวียดนามกับผู้มีประสบการณ์ที่เวียดนาม
สนใจร่วมทริป