New feature
ระบบการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตลาด สำหรับ SMEs

แพลตฟอร์มแห่งโอกาสเพื่อผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย

แพลตฟอร์มสนับสนุนการเข้าสู่ตลาด พัฒนาผู้ประกอบการให้พร้อมแข่งขันในตลาด ผ่านการผนึกกำลังของบริษัทในเครือฯเจริญโภคภัณฑ์. เพื่อการเติบโตของเอสเอ็มอีไทย และเกษตรกรอย่างยั่งยืน

สมัครเป็นคู่ค้ากับเรา

เสนอสินค้ากับ ซีพี ออลล์

ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่มีสาขากว่า 13,800 สาขา และธุรกิจอื่นๆ
ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตกับ SMEs ไทย
Mockup

เป็นคู่ค้ากับแม็คโคร

แม็คโคร Makro ศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบขายส่ง บริการสินค้า
เพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจร
Mockup

เป็นคู่ค้ากับโลตัส

โลตัส Lotus's ศูนย์กลางชุมชน ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าใน
รูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่