Beliefs & Consumer Behavior: Opportunities and Challenges

ความเชื่อกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทย โอกาสและความท้าทาย

March 26, 2024
คลิกที่ภาพเพื่อ Download บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม

ในปัจจุบันความเชื่อไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนา แต่เป็นเรื่องของการหลอมรวมความหลากหลายจนกลายมาเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ความเชื่อของผู้บริโภคนับเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีความสำคัญที่สามารถกำหนดพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภคได้ การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น แต่ยังช่วยในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม ซึ่งสามารถกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อีกด้วย