เทรนด์ผู้บริโภค เทศกาลตรุษจีน 2024

January 29, 2024
[Key Highlight]
  •   การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบ่งเป็น 4 หมวดหมู่หลักๆ คือ อาหาร ความบันเทิง แฟชั่นและความงาม
  •   54% ของผู้บริโภคชาวไทยวางแผนว่าจะจับจ่ายมากขึ้นในเทศกาลตรุษจีน
  •   จากเทรนด์ “มูเตลู” ที่ยังคงเป็นกระแสอย่างต่อเนื่อง พบว่าคนไทยกว่า 52 ล้านคน มีความเชื่อเรื่องมูเตลู กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ทำให้เทศกาลตรุษจีนถูกให้ความสำคัญมากขึ้นในปีนี้
  •   64% ระบุว่าการท่องเที่ยวใกล้บ้านเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ และผู้คนต้องการทริปวันหยุดพักผ่อนที่สามารถให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับตัวเลือกที่หรูหรา แต่มีราคาไม่แพง เพื่อลดค่าใช้จ่าย

การใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

1. การใช้จ่ายในด้านอาหาร – อาหารสดมาเป็นอันดับหนึ่งในหมวดหมู่ของอาหาร

   o อาหารสด (เนื้อสัตว์ ผลไม้และผักสด) 76%

   o อาหารพร้อมทาน 67%

2. การใช้จ่ายด้านความบันเทิง – คนไทยเน้นท่องเที่ยวในไทยมากกว่าคนประเทศอื่น

   o ผู้บริโภคชาวไทยใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศสูงถึง 67% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่ที่ 48%

   o กิจกรรมอื่นๆ ที่รองลงมา เช่น การดูหนังในโรงภาพยนตร์ของชาวไทยอยู่ที่ 35% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่ที่ 47%

3. การใช้จ่ายในด้านแฟชั่น – ชาวไทยนิยมช้อปปิ้งจาก Ecommerce Platform มากกว่าประเทศอื่นๆ

   o 46% ของผู้บริโภคชาวไทยยังคงซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าแบบออฟไลน์ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่ที่ 53%

   o 37% ของผู้บริโภคชาวไทยนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ecommerce platform ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่ที่ 28%

4. การใช้จ่ายด้านผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและความงาม

   o ผู้บริโภคชาวไทยหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นจากปี 2023 ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายด้านความงามมากขึ้น

   o ผู้บริโภคชาวไทย 81% มีแผนใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองและความงาม ได้แก่ ใบหน้า เล็บ ร่างกาย และขนตา ตามลำดับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: